сряда, 24 юни 2009 г.

Еволюцията невъзможна 10

Естествен подбор ?


Какъв е бил източника на биологическа информация в ДНК ? По определение естественият отбор не би могъл да действа преди съществуването на първата жива клетка защото той може да въздейства само на организми, който са в състояние да се размножават ( клетки, който са снабдени с ДНК и могат да предават техните генетични промени в бъдещите им поколения ?! ) Без ДНК не може да има възпроизвеждане ! Но без възпроизвеждане не може да има естествен подбор ! Не може да се използва естественият подбор за да се обясни произхода на ДНК без да се приеме, че предварително е съществувало самото нещо чиято поява се опитваме да обясним ! Не съществува и най- малкият вероятност за появяване дори и на най- простата клетка по пътя на химическата еволюция .
В сърцето на клетката има надлежно нагънати вериги от ДНК , който представляват складове за инструкциите необходими за изграждането на всеки протеин в даден организъм. По време на процеса известен ни , като " транскрипация" една молекулярна машина първо разгъва участък от ДНК спиралата за да направи достъпни генетичните инструкции, който са необходими за изграждането на някоя специфична протеинова молекула. После друга машина копира тази инструкция за да оформи една молекула известна като "транспортна РНК " ! Когато "транскрипцията " е приключила, веригата на РНК пренася генетичната информация през системата на " ядрените пори", която представлява вратата, контролираща трафика навътре и на вън от ядрото на клетката. Веригата на транспортната РНК бива насочена към една "молекулярна фабрика" състояща се от две части. Едната рибозом, и след като се прикрепи здраво започва процеса на превеждане . Вътре в рибозома има молекулярна асемблираща линия, която изгражда верига от аминокиселини, които са подредени в специфична последователност. Тези аминокиселини се транспортират до тук от други части на клетката и след това биват свързани една с друга във вериги . Последователността в , която са подредени определя типа на протеина, който се произвежда. Когато веригата бъде завършена тя бива предвижвана от рибозома до един механизъм с формата на варел, който спомага за това тя да бъде нагъната в точната форма, която е от решаващо значение за нейната функция. След, като веригата бъде нагъната във вид на протеин, тя бива освободена и насочена към друга молекулярна машина , към точното място, където тя е необходима ! На такова микро ниво откриваме такъв прецизно направен апарат?! Според вас този перфектен алгоритъм и невероятна организация случайно ли се е пръкнала от нищото ? Просто да се чудиш и маеш от функциите, който са давани на материята. Изводът е само един. Материята е разумна, въпроса е кое точно мисли в молекулата или атома ? И как така започна да мисли и да създава разумни и полезни ходове за да достигне негово величество...човека.

Нека си послужа с перефраза на класическия пример за часовника и часовникаря.

Някакъв сръчен майстор е изобретил първия (джобен) часовник, но като се е разхождал в гората го е изгубил. Вие намирате този красив, изработен от мед предмет, отваряте го и разглеждате различните му части. Накрая разбирате, че всичките му механизми са нагласени така, че той да отчита с много голяма точност времето. Тогава решавате да покажете находката си на ваш познат професор, за да ви обясни как може да се е появила. Заварвате го в кабинета му да разговаря със свой колега. След дълги размишления, той започва обяснението си така: "Вие сте открили това нещо в природата, следователно тя го е създала. Този предмет е възникнал като продукт на една продължителна и сложна еволюция на медта". ο теорията започва – "В началото Земята се е формирала като планета в гигантски газово-прахов облак, който се е уплътнявал ... и е била нагорещена до хиляди градуси. При бавното й изстиване медта се е отделила от другите вещества като чист метал, поради различните им точки на втвърдяване ... При особен вид кристализация на медните атоми са се образували различни пружинки, колелца, зъбчатки, винтчета, циферблати и стрелки. Първичната материя е била пълна с тях... ( сега няма и следа от тях ) По сложен начин те са се групирали в часовников механизъм и постепенно в резултат на нещо като "естествен отбор" по-прецизните са оставали да съществуват, докато се е получил този вид, който съвсем точно определя времето".
“Но възможността да се образува случайно този предмет в природата е пренебрежимо малка – възразява другият професор. – Защо да не допуснем тогава, че той е бил измайсторен от разумен създател?”
Какво се получава на практика? Ако критерият за научност е да се намерят естествени причини за произхода на всичко, тогава първото обяснение е научно, но не е вярно. Второто е вярно, но не е научно.

сряда, 17 юни 2009 г.
Как биха изглеждали междинните форми според Дарвин. Някой от вас да е срещал нещо подобно в своя живот? Още ли вярвате в Брадатия или вече си стъпихте на краката?

вторник, 16 юни 2009 г.

Сътворението е повече от вероятно !?Rockbul

Био-информатиката е наука, която събира в себе си водещи разработки в няколко области като информатиката, биохимията, биологията, генетиката, биофизиката и редица още нови под области на споменатите. Фактите, които науката наблюдава, са общи за всички, но тяхната интерпретация не е. Добрата - или истинската - наука трябва да се основава на правилни предположения и да е готова да ги отхвърли и замени с нови, ако в процеса на обективни построения се получат неразрешими вътрешни или външни противоречия. Следващите резултати поставят под съмнение еволюционната хипотеза на Дарвин.
Еволюционистите очакват от всички живи организми да покажат известни сходства в своя биохимичен строеж, тъй като на тях им изглежда, че животът се е самопоявил само веднъж или много малко пъти. Чрез мутации молекулите се променяли в процеса на еволюция. Ето затова разликите между амино киселинните последователности на цитохром Ц на човек и шимпанзе ще трябва да са по-малко от разликите в цитохром Ц-то на човек и влечуго, на човек и риба и т. н.
Както споменахме, хомологията представлява близост в структурата между различни видове организми. Някои твърдят, че тези сходства свидетелстват за един общ прародител. В съвременната молекулярна биология е възможно сравняването на еднакви клетки от различни организми, което дава едно ново измерение за хомологията. Белтъци от един и същи тип, но от различни организми могат да бъдат сравнени в амино киселинната си структура (последователностите си). Резултът се обобщава в проценти (по-високият процент отговаря на по-голямо сходство).
Експериментът на Д-р Майкъл Дентън с Цитохром Ц (белтък, който помага в превръщането на храната в енергия) и хемоглобин показва следните резултати.
Сходство на Цитохром Ц на
бактерия и шест организма копринената буба и гръбначни

дрожди. . . . . . . . .31% минога . . . . . 73%
пшеница. . . . . . . . 34% шаран. . . . . . 75%
копринена буба . . . . 35% гълъб. . . . . . 74%
риба тон. . . . . . . .35% костенурка. . . .75%
гълъб. . . . . . . . . 36% кон. . . . . . . 70%
кон. . . . . . . . . . 36%

Сходство между Цитохром Ц на Сходство в хемоглобина на
шаран сравнен и гръбначни минога сравнен и други гръбначни сухоземни

жаба. . . . . . . . 87% човек . . . . . .27%
костенурка . . . 87% кенгуру. . . . . 24%
кокошка. . . . . . .86% кокошка . . . . .22%
заек. . . . . . . . 87% жаба. . . . . . .24%
кон . . . . . . . . 87% шаран . . . . . .25%

Д-р Майкъл Дентън твърди - "На молекулярно ниво няма и следа от традиционните за еволюцията преходи от риби към земноводни към влечуги и оттам към бозайници.”
Невероятно, но факт! Човекът е по-близко до миногата, отколкото са рибите. Процентите показват също, че бактерията е еднакво отдалечена от гръбначните, растенията и мекотелите - т. нар. “еквидистанция”!
За каква еволюция става дума тук? Фактите говорят сами.

В интервю за в. "Сан Франциско Кроникъл" (19 февруари 2001 г.) д-р Джийн Майерс, ученът, направил картата на човешкия геном, казва: "Удивен съм от архитектурата на живота… системата е невероятно сложна. Сякаш е била конструирана... Зад нея стои гигантски интелект. И аз не мисля, че да се твърди това е ненаучно."
Голямото сходство между две ДНК последователности означава ли непременно, че те имат същата функция или значение? Сравнете сами следващите две изречения:

Аз казвам истината
Аз не казвам истината

90 процентна прилика. Смислово са коренно противоположни.
Тук трябва да се спомене огромната прилика с реална огромна ДНК, където много малки участъци могат да “включват” или “изключват” (тоест да управлява) дълги последователности. Близостта на ДНК-тата не означава това, което популяризаторите на еволюцията твърдят.
Твърди се, че човекът е близък роднина на шимпанзето (споменават се 97%, 98 дори и 100% сходство в ДНК-тата).

Приликата (хомологията) не е абсолютен индикатор за общ прародител (според еволюцията), а със сигурност сочи към общ архитект-дизайнер (както твърдят учени креационисти). Да вземем за пример колите "Порше" и "Фолксваген" “бръмбър”. И двата автомобила имат 4-цилиндрови двигатели с въздушно охлаждане, хоризонтално разположени в задната част, независимо окачване, две врати, багажник отпред, както и много други “хомоложни” прилики. Как е възможно тези толкова различни автомобили да имат толкова голямо сходство? Дали сходството е морфологично (външна прилика) или биохимично, това не прави този аргумент в полза на еволюцията по-смислен. Сходството е по-скоро клеймото на дизайнера. Биохимикът Майкъл Бихи нарича това неопростима сложност !
.
Други съображения:

1. Ако хората бяха изцяло различни от другите живи същества, или пък ако всяко живо същество би било изцяло различно от всичко останало, това би ли ни разкрило Твореца? НЕ! Логично бихме заключили, че има много творци, а не един. Единството и сходстата в творението свидетелстват за един истинен , който е сътворил всичко.

2. Ако хората бяха изцяло различни от другите живи същества, как бихме живели тогава? Ако на хората им е нужно да ядат храна, за да си набавят необходимите вещества и енергия за да живеят, то какво бихме яли, ако всеки друг организъм на земята би бил фундаментално биохимично различен? Как ще можем да смелем храната и как бихме използвали амино киселините, захарите и т.н., ако бяха различни от тези, които имаме в телата си? Биохимичното сходство ни е необходимо, за да се храним и живеем!

3. Знаем, че ДНК в клетките съдържа огромна част от информацията, необходима за организмовото развитие. С други думи, ако два организма изглеждат сходни, бихме очаквали известна близост в техните ДНК. В ДНК-то на крава и кит, два бозайника, би трябвало да има повече прилика, отколкото в ДНК на крава и бактерия. Ако не беше така, тогава цялата идея за ДНК като информационен носител за живите организми ще трябва да се постави под съмнение. По същата логика маймуните и човекът имат много морфологични сходства, затова и бихме очаквали сходство в техните ДНК.

Columba livia - гълъб - общ брой нуклеотиди в ДНК-то 172 061
Human immunodeficiency virus вирус на СПИН - 51 208 684
Сравняваме броя на нуклеотиди на гълъб с броя на един вирус. Кой е по-сложният и къде се намират в еволюционната таксономия - по-близо до бактериите и фагите ли или до гръбначните? Може би вирусите са едни усъвършенствани гълъби?! Или обратното?
(данни oт DDBJ release 54, Jun. 2003; http://www.ddbj.nig.ac.jp)

Катастрофа от грешки (Error Catastrophe)

Катастрофа от грешки се получава тогава, когато генетичната информация се разрушава от мутациите с такава скорост, че като цяло поколенията са по-малко приспособими, отколкото родителите им, така че отборът не може да запази цялостността и функционалността на генома. Достигането на коя да е друга позната ни жива геномна подредба е кауза пердута.

За да се избегне катастрофата от грешки, скоростта (честотата) на мутациите (за 1 буква или база на поколение) трябва да е обратно пропорционална на размера на генома. Това означава, че колкото по-голям е геномът, толкова по-малка трябва да е честотата. Ако това се вземе предвид в теорията, “еволюцията” се забавя дотолкова, че въобще не може да послужи за обяснение за обема на наличната в природата биологическа информация. (Това е в основата на дилемата на Халдейн по-долу.)

При бактериите скоростта на мутация за нуклеотид е между 0.1 до 10 нуклеотида на милиард за една репликация на ДНК. За всички останали форми на живот, обаче, тази скорост е по-малка.За организми, различни от бактерия, тази скорост е между 0.01 и 1 на милиард.

Максимално устойчивият ръст на мутациите зависи от дължината на генома. Това е в пълна сила и за човешкия геном с дължина от порядъка на 3x10^9 нуклеотида и с поколение дори 100 деца. Ясно е, че с малобройно потомство, честотата на мутациите не може да надвишава 1 за дължината на стартовия низ. Това се получава поради факта, че вероятността да се получат едновременно 2 “добавящи полезна информация” мутации е неимоверно малка. Не само това, но с “еволюирането” на последователността към целта (друга жизнена ДНК последователност) всяка допълнителна мутация все повече и повече ще застрашава да повреди това, което е вече правилно достигнато.
Така стигаме до заключение, че не е възможна много по-голяма честота на мутациите от един нуклеотид от геном за поколение. Тогава това сериозно ограничава скоростта на развитие от шимпано-подобни видове към човека, ако, разбира, се това би било възможно, дори при условията на съвършен отбор и всички останали допускания в полза на еволюцията.
Дилемата на Халдейн (Haldane's Dilemma) отчита проблема, стоящ пред еволюционистите за получаването на промени във висшите организми, особено тези, които имат дълъг период между отделните поколения. Ако човекът (3 000 000 000 бази) би имал “само” 4% разлика с шимпанзето, това означава 120 милиона двойки бази. Поради загубите (измирането на неприспособените) при замяната на един ген с друг в една популация, това би отнело повече от 7x1011 години на човеко-подобни поколения, за да се заменят 120-те милиона базови двойки (нуклеотиди от ДНК) - разликата между двата генома. Или с други думи след 10 милиона години (два пъти повече от веремето, за което твърдят, че се е появил общият предшественик на шимпанзето и човека), само 1667 субституции биха могли да се появят, или 0.001% от разликата между двата генома. Това просто означава, че няма достатъчно време за маймуно-подбните същества да се превърнат в хора. И това при най-добрите възможни условия - съвършена ефективност на естествения отбор и пренебрегване на зловредното близкородствено кръстосване и генетичните отклонения, проблема с плейотропията (един ген регулира повече от един белег), както и полигенезата (повече от един ген регулира един белег) - факт при повечето съществуващи гени. Експертът био информатик Лий Спетнър твърди, че досега никой не е открил дори само една точкова мутация, която добавя биологическа информация (увеличаване на конкретната сложност). Мутациите са факт, просто те не биха могли да бъдат механизмът, с който се генерира обема биологическа информация, който наблюдаваме.
Всъщност за илюстрация си представете студент на изпит, на когото му липсват основни термини по дисциплината. Той случайно разгръща речник и взема по някоя дума оттам. Изпитващият, според еволюционната представа, трябва не само да признае на студента знания в областта, но и да го поздрави за обосноваването на нова теория, надграждаща до сeгашните! Абсурдно, разбира се. Но това не значи, че студентът не е уцелил нито един правилен термин. Този факт, обаче, не може да е начинът за обосноваване и доразвиване на науката.
Да се твърди, че от един низ ДНК се е получил друг, по-сложен, с нова информация, носеща биологическа усложненост, чрез случайни мутации, като и началният, и крайният низ са предварително детерминирани, не е доказателство за верността на еволюционната хипотеза. Еволюцията по дефиниция е ненасочен - не детерминиран процес.
“Нео-Дарвинистите биха искали да вярваме, че огромните еволюционни промени могат да са резултат от серия малки събития, ако те са достатъчно на брой. Но ако всички тези събития губят информация, те не могат да бъдат стъпки в тази еволюция, която нео-дарвинизмът се опитва да обясни, без значение колко мутации са станали. Да мислим, че макро еволюцията може да се осъществи чрез мутации, които губят информация, е равносилно на това да мислим, че търговец, който губи по малко пари с всяка продажба, може да компенсира загубите от обема продажби…
Не е наблюдавана нито една мутация, която да прибавя дори малко информация към генома. Това със сигурност показва, че не съществуват милиардите потенциални мутации, нужни на теорията. Всъщност няма нито една. Липсата на дори една мутация, прибавяща информация, е много повече от липса на аргументи в подкрепа на тази теория. Тя е доказателство срещу теорията” д-р Лий Спетнър Биологическата репликация е изключително точна. Това високо ниво на прецизност се дължи на процесите на проверка и корекция на грешките. Това е жизнено важно, тъй като мутациите внасят безпорядък в съществуваща функционална ДНК последователност и поради това са съкрушаващо вредни или в най-добрия случай неутрални.
“Очевидното заключение е, че тези декодиращи [системи] трябва да са били налице и да функционират от самото начало, иначе просто няма да има живот.” Д-р Джонатан Сарфати (Jonathan Sarfati “Decoding and editing design double sieve enzymes”)
В ДНК съществуват механизми за редактиране при репликация с висока надеждност - нива на грешката от порядъка на 1/2400 до 1/40 000.
При бактерията E. coli например, само една мутационна грешка (смяната на Tyr403 с Phe) съществено намалява способността за автокорекция. Този механизъм за автокорекция е част от самото ДНК (!!!) [Schmidt, E. and Schimmel, P., 1995. Residues in a Class I tRNA synthetase which determine selectivity of amino acid recognition in the context of tRNA. Biochemistry 34(35):11204–]

Според най-новите изследвания в областта на генетиката огромен по дължина генетичен материал е бил пренебрегван в часовете по биология в продължение на десетилетия, като е наричан “отпадъчен” (junk DNA). Тези участъци - интрони - всъщност съдържат инструкции съществено важни за растежа и оцеляването на организми и хора и може би крият ключ към изясняване на сложни заболявания като рака. Шокиращо бе откритието, че наборът от инструкции е голям поне колкото самия набор гени, а и най-вероятно по-голям. Това е научният еквивалент на най-вероятно ситуацията, при която сте си купили чисто нов уред, отваряте кутията и с удивление намирате 300 страници “Инструкции за употреба”.
“Боже мой, в човешкия геном има много повече, отколкото смятахме досега” - казва Ерик Ландер, директор на геномните изследвания при Института Уайтхед за биомедицински изследвания в Кеймбридж, Масачузетс (Whitehead Institute for Biomedical Research). Може ли информацията да произлезе от не-информация? Вече показахме, че информацията не може да дойде от мутациите - т.нар. механизъм на еволюцията, но има ли друг възможен начин за възникване на информацията от материята?
Д-р Вернер Гит казва много ясно, че едно от нещата, които със сигурност знаем от науката е, че информацията не може да възникне случайно от хаоса. Винаги е нужна (по-голяма) информация, за да се произведе информация - и в крайна сметка информацията е продукт на интелигентна намеса:
“Системата за кодиране винаги е резултат от мисловни процеси (тя има интелигентен произход или свой автор)...Трябва да подчертаем, че материята като такава не е способна да генерира какъвто и да било код. Опитът ни показва, че е необходимо мислещо същество, което да упражни свободната си воля, познания и находчивост.”
“Не познаваме природен закон, по който материята може да произведе информация, нито физически процес или природно явление, способни на това.”
“...не познаваме природен закон, процес или последователност от събития, които могат да предизвикат само зараждането на информация в материята.”
Какъв тогава е източникът на информация? Следователно можем да заключим, че огромният обем информация в живите същества трябва да е произлязъл от интелект, много по-висш от нашия. Но тогава - казват някои - подобен източник би трябвало да е продукт на нещо с още по-голяма информация/интелект.
Обаче ако разсъждаваме по този начин, можем да се запитаме откъде е произлязла тази още по-голяма информация. И след това какво е имало преди това. Можем да екстраполираме така до безкрайност освен ако... Освен ако не е имало безкрайно интелигентен първоизточник отвъд нашето ограничено разбиране. Но не говори ли именно за това Библията, когато казва: “В началото Бог...”? Богът на Библията е безкрайно Същество, неограничен от времето, пространството или нещо друго.

“Ако може да се покаже на практика, че съществува какъвто и да било сложен орган, който не е възможно да е бил образуван от многобройни, последователни и малки видоизменения, това би означавало пълен провал за теорията ми.”
Чарлз Дарвин, The Origin of Species (Penguin Books, 1985), стр. 219.
“За Дарвин клетката е била “черна кутия” – вътрешните й процеси са били пълна загадка за него. Сега, след като “черната кутия” е вече отворена, знаем как тя работи. Като приложим Дарвиновия тест към ултра-сложния свят на молекулярните механизми и клетъчните системи, открити през последните 40 години, можем да кажем, че теорията му търпи “пълен провал”.”
Майкъл Бийхи (професор по биохимия и преподавател в Lehigh University, САЩ)

“Влиянието на еволюционната теория в области, които са доста отдалечени от биологията, е един от най-зрелищните примери в историята за това как една доста спекулативна идея, за която няма наистина неоспорими научни доказателства, може да формира мисленето на цяло едно общество и да бъде господстващ възглед в цяла една епоха. ... В края на краищата, Дарвиновата теория на ЕВОЛЮЦИЯТА НЕ Е НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ГОЛЕМИЯТ КОСМОГЕНЕН МИТ НА ДВАДЕСЕТИ ВЕК.”

Майкъл Дентън, д-р по медицина и PhD микробиолог

събота, 13 юни 2009 г.

ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ СЪТВОРЕНИЕ


По книгата на проф.д-р. Д.Свиленов и инж.П.Шудер

1.Еволюционната теория учи, че „животът е изява на материята и се различава от неживата материя с по-високата си сложност; той е форма на движение на материята, по-висша от физическата и химическата форми“. А Енгелс допълва: „Животът е начин на съществуване на белтъчните тела... “ . Възникването на живота и развитието на биологичните видове е комбинация от случайност, мутация, селекция (отбор), размножение, обмяна на веществата, изменчивост, наследственост. Животът е самоорганизиращ се и само възпроизвеждащ се биологичен феномен, който е възникнал случайно от неживата материя. Ламарк счита, че този процес се осъществява непрекъснато. В продължение на много дълъг период от време той се е развил в по-сложни форми – от първичната коацерватна капка и белтъчна молекула е достигнал до най-висшата си форма на изява – човека. Според еволюционния модел животът е съчетание от два чисто физико- химични процеси; на материя и енергия. Възникването и развитието на живота е само контролиращ се процес, а основен генератор и двигател за непрекъснатото му самоусъвършенстване са случайността, мутациите, естественият отбор и борбата за съществуване. При възникването и развитието на живота еволюционната теория изключва намесата на какъвто и да било нематериален източник. Еволюционната теория учи, че материята е единствена и вечна субстанция на битието. Енергията е форма на изява на материята.

2.Библейското учение за сътворението говори за съществуването на Творец, Който е създал живота. Първоначално са създадени енергията и материята. Материята не е вечна, а форма на изява на енергията. Материята е подложена на непрекъсната деградация. Животът е създаден спонтанно от Твореца чрез Неговата сила,мъдрост и воля. Творецът е вложил строго определена цел в създадения живот, биологичните видове и човека. Библейският модел за сътворението отговаря на въпросите: от къде е животът, защо е създаден той и каква е неговата цел.
Така изглежда възможно най-краткото изложение на библейското учение за сътворението и същността на живота. От така направеното изложение на еволюционната теория и на библейското учение за сътворението се вижда, че по въпроса за произхода на живота, на биологичните видове и на човека тези два възгледа са абсолютно противоположни един на друг.
Къде е истината?
Истината е тази, която не противоречи на науката, т.е. моделът, чиито твърдения се потвърждават от науката и от многовековната човешка опитност. Следва ....!

петък, 12 юни 2009 г.

Еволюцията невъзможна 912.06.2009 Rockbul

1.Еволюция никога не е била наблюдавана от никой до сега!
2.Еволюцията нарушава 2-ри принцип на Термодинамиката !
3.До сега никой не е открил достоверни преходни форми !
4.Животът не може и не е възникнал от нежива материя по случаен път !
5.Еволюцията е само една (недоказана) теория !
Винаги остават три висящи въпроса :
Как е възникнала материята?
Как е възникнал животът?
Как е възникнал човешкият дух (самосъзнанието)
В следващият пост ще публикувам много добри попадения.Между другото ви препоръчвам един страхотен филм."Where Does The Evidence Lead "- има го в "Zamunda". Изтеглете го и се впечатлявайте от последните виждания на учените.

събота, 6 юни 2009 г.

Какво ли се е случило над Атлантика с френския „ Еарбъс” А330 ? Rockbul 06. 06. 2009

Какво ли се е случило над Атлантика с френския „ Еарбъс” А330 ?http://www.blogger.com/img/blank.gifRockbul 06. 06. 2009

„Самолетът е излетял от Рио де Жанейро в 19 ч. и е трябвало да кацне на летище "Шарл дьо Гол" в Париж в 11:15ч. на другият ден местно време (12,15 българско - б.р.). Изчезналият самолет изпратил автоматичен сигнал за късо съединение на борда, докато преминавал през зона на силна турбуленция, предадоха световните агенции. Машината е преминавала през буреносна зона със силна турбуленция около 2.00 часа по Гринуич. Съобщение е било получено в 2.14 часа по Гринуич, 15 минути след турбуленцията. Самолетът изчезнал от бразилските радари около 1.30 по Гринуич (10.30 часа бразилско време ) след полет от близо три-три и половина часа.”
Какво научаваме от News.bg :
Елена Коцева
Взрив в небето е забелязал пилот на испански самолет, който е изпълнявал полет на 1 юни на Атлантическия океан. Светлината като от взрив е забелязана в района, където се установи, че е катастрофирал френският самолет А- 330 на авиокомпания Air France и бяха намерени останки от машината. Испанският самолет на компанията Air Comet е изпълнявал полет Лима - Мадрид също на 1 юни.
По думите на пилота той е забелязал „мощно избухване на бяла светлина над Атлантическия океан".Пилотът е представил подробен отчет в дирекцията на своята авиокомпания, който е предаден на Air France и на Генералното управление на гражданската авиация в Испания. В него се казва още, че силната и интензивна светлина се е движела по наклонена и вертикална траектория, като по едно време се е разделила на 6 фрагмента. Вторият пилот също е забелязал този феномен, както и един от пасажерите. Испанският Еl Mumdo посочва, че тези свидетелства говорят преди всичко за взрив на борда на френския самолет - версия, която до този момент повече експерти изключваха.
По думите на един от членовете на комисията, която беше формирана за разследване на случая, една от тезите е, че самолетът се е разделил на части още във въздуха. Според основната и официална до този момент версия лайнерът попада на изключително лоши метеорологични условия вследствие на силната турбуленция електрическата система излиза от строя. Един от членовете на комисията, посочва обаче пред АП, че напълно е възможно самолетът да се е разделил на части още във въздуха. Френският пилот е подал сигнал, че навлиза в изключително трудни условия. Данни от сателити показват, че скоростта на насрещния вятър в зоната е достигала 160 километра в час. Десет минути след това била пратена серия от съобщения, според които автопилотът е бил изключен, а компютърната система е минала на алтернативно захранване. Последвали съобщения за повреди, по-специално в устройство за навигация, а накрая - за понижено налягане в кабината. Последното автоматично съобщение от самолета на Air France е получено в 11.14 - за пълен отказ на електрическите системи и раз херметизиране на салона. Тогава се смята, че вече самолетът е падал към океана и че е възможно той да се е разпаднал на части на височина от няколко хиляди метра.
Според очакванията на специалистите шансът да се намерят черните кутии на самолета, които съхраняват най-ценната информация, са изключително малко.
Те се намират на дъното на океана заедно с останките от разбилата се машина на около 3700 метра дълбочина.
"Ербъс" А330-200 е по-къса версия на стандартния "Ербъс" А330. Дължината му е 59 метра. Той е реактивен пътнически самолет, пригоден за полети на дълги разстояния, със среден капацитет - от 253 пътници в стандартна конфигурация до 293 при конфигурация с бизнес и икономична класа. Има два двигателя. Първият самолет от този тип е пуснат в експлоатация през 1998 г. В момента в света се използват 341 такива самолети. Пилотите на самолета са били изключително опитни, потвърдиха от „Ер Франс". Командирът на полета е с 11 000 летателни часа ( 458 денонощия във въздуха), от които 1700 на „Еърбъс" А 330. Самолетът е в експлоатация от 2005 г. и при последния технически преглед на 16 април тази година не е открита никаква повреда.
Това са информациите ни до този момент.

Какво ли се е случило?

Лети технически напълно здрав самолет „А 330 Еърбъс” на Френските аеролинии управляван от опитни пилоти по съвсем предвидим и познат маршрут. Едва ли не рутинен полет. Електрониката на самолета е толкова съвършена , че почти предпазва даже и от всякакви пилотски грешки. Представяме си, че „наземната кула”, а и радарите на самолета отчитат опасна буря по пътя на самолета. Въпреки това по нищо не личи, че пилотите са направили опит да заобиколят опасностtа нито вертикално, нито хоризонтално. Защо? И защо от наземната синоптична служба не им забраняват да минат през тази атмосферна мелачка? Има ли нормален пилот, който да се забие в окото на урагана та даже и по чужда заповед. Не знам до колко можем да говорим за ураган на 10 000 метра височина? Мисля че няма такъв самоубиец. Тогава излиза, че ситуацията не е изглеждала опасна и затова и от наземната кула не е дадено специално предупреждение към пилотите на злополучният полет .Нещата са изглеждали нормално за пилоти, за навигатори , за синоптици, за военните наблюдатели на радарите. ( Лична информация видяна с моите очи. На остров Гран Канария се намира най- големият военен радар за Атлантика на НАТО и наблюдава и регистрира всичко, което се намира във въздуха над Атлантическият океан) Ако някой упълномощен поиска инфо за това къде точно е приключил полета на А330 Гран Канарският радар веднага с точност до метър и до минута ще ви каже какво се е случило. Смятам, че нямаме липса на информация. Въпроса е защо не се публикува за общата публика и какво се прикрива и защо?
Остават два варианта обясними и един неестествен и необясним. Ако приемем варианта взрив на самолета получен или от взривно устройство на борда, или от външна ракета, или от повреда в двигателите, или от най- невероятното удар от мълния то на 10 000 метра самолета би се разрушил на множество части и падайки в океана щеше да разпръсне останките си на стотици квадратни километра. Такова нещо обаче не се наблюдава! До този момент не е намерена никаква частица от изчезналият самолет! Защо ? Приемаме, че това е невярното предположение. Ако самолета се е забил в океана без да е имало взрив, какъв би бил другия сценарии? Първо трябва да има някаква причина един здрав в техническо отношение самолет с един опитен екипаж на борда да да се забие в океана със страшна сила и да доведе до гибелта на всички пасажери, нали? Ако това се е случило по незнайна за нас причина, защо на мястото на удара на самолета с водата няма отломки на изпочупени крила, които забележете са и резервоари на тонове керосин. Нито останки от самолета, нито разлив на гориво ( керосин) по повърхността на океана. Защо ? Третият вариант го оставям на вашата фантазия, защото аз с моята не мога да зацепя защо всичко това се е случило и толкова невинни хора си отидоха залудо?
Попадам на следният цитата:
Известният учен Робърд Балард и водената от него експедиция на 1. 9. 1985 г. Откри останките на потъналият кораб „Титаник” на дълбочина около 3700 метра в Атлантическият океан, не много далече от мястото, където са последните му известни координати. Останките на кораба са се разпрострели на едно доста голямо разстояние, като само между носа и кърмата то е около 600 метра.
След като в 1985 са успяли да открият останките на потъналият преди 94 години кораб „Титаник”в 23:40, неделя вечерта на 14 април 1912, защо след 24 години на растеж на науката да не успеят да открият черните ( оранжевите) кутии на злополучният самолет на Аер Франс? Причината за не откриването ще бъде или политическа или мафиотска, или свръхестествена за която науката няма обяснение! Аз също ! Започвайте с плюването по написаното! Ваш Rockbul !

сряда, 3 юни 2009 г.

Това ли е истината за трагедията на самолета над Атлантика ?Rockbul 2.o6.2009

Трагедията на френския „ Еърбъс” над Атлантика обиколи всички световни новини. Днес гледах по испанската телевизия анимирано обяснение показвайки една мълния, която удря самолета и причинява неговото разпадане !? Да видим какво е официалното съобщение:
„Самолетът е излетял от Рио де Жанейро в 19 ч. вчера и трябвало да кацне на летище "Шарл дьо Гол" в Париж днес в 11:15 местно време (12,15 българско - б.р.). Изчезналият самолет изпратил автоматичен сигнал за късо съединение на борда, докато преминавал през зона на силна турбуленция, предадоха световните агенции. Самолетът най-вероятно е бил ударен от гръм, съобщи Франсоа Брус, говорител на авиокомпанията. Машината преминавала през буреносна зона със силна турбуленция около 2.00 часа по Гринуич. Съобщение е било получено в 2.14 часа по Гринуич, 15 минути след турбуленцията. Самолетът изчезнал от бразилските радари около 1.30 по Гринуич (10.30 часа бразилско време ) след полет от близо три-три и половина часа.”
Говорителя на компанията Франсоа Брус би трябвало много добре да знае. че в световната практика няма случай в , който самолет да е бил свален от мълния !? Ако някой знае такъв случай нека помогне на нас и на господин Брус.
След това този вид самолети "А 330" имат 5 източника, генериращи електричество, и всички те трябва да бъдат повредени, за да възникне пълна неизправност, а когато и това се случи, функцията им се поема от акумулатор. За да не работи командното табло, всички тези възможности трябва да бъдат изчерпани!
Самолетът е изчезнал внезапно, това означава, че от строя са били извадени всички вериги, в това число и резервните. Това може да се случи само при взрив в някой от електронните блокове "Дори ако самолетът е почнал да пада, пилотите биха имали време да се свържат със земята. "Щом те не са успели, значи или не е имало връзка, или самите пилоти също са били извадени от строя. Късо съединение на борда не може да прекъсне работата на всички електрически и електронни системи, тъй като всяка от тях е дублирана!
Защо на самолет не би му се случило нищо от удар на мълния? Самолетът, както и лекият автомобил са цилиндри създаващи ефекта на „Фарадеевият кафез”. Какво представлява той?

Фарадей доказва експериментално това свойство така: Некомпенсираните заряди се разпределят само по повърхността на проводниците. В куха не заредена метална сфера Фарадей внася метално топче с отрицателен заряд. Когато зареденото топче е вътре в сферата, върху нейните вътрешна и външна повърхност се индуцират заряди с противоположен знак и стрелката на свързания със сферата електроскоп се отклонява. Положението на стрелката не се изменя, когато топчето се допре до сферата. Тя остава неподвижна и след извеждането на топчето.Опитно се проверява, че топчето и вътрешната повърхност на сферата не са заредени. Оттук следва изводът, че при допира отрицателния заряд на топчето изцяло неутрализира индуцираните върху вътрешната повърхност на сферата положителни заряди. Заредена остава само външната повърхност на сферата с отрицателен заряд, който е равен на първо началния заряд на топчето. Следователно целият заряд, който сферата получава от топчето, се разпределя само по нейната външна повърхност.

Когато е необходимо да се защити уред, машина или просто помещение от външни електростатични полета, се оказва достатъчно обектът да се огради с метална обвивка или с достатъчно гъста метална мрежа, известна като " Фарадеев кафез". Този начин на защита се нарича електростатично екраниране. Ако още не сте се сетили самолета е идеален Фарадеев кафез и точно за това никаква мълния не би му навредила. освен ако не се е появила от вътре на вън...Хах!
Работната височина на полета на пътническите самолети е около 10 000 метра, която е оптимална за разход на гориво и въздушно съпротивление. За това всички самолети се стремят достатъчно бързо да достигнат тази височина и да пуснат автопилота. В нашият случай "А 330" се е движил на тази височина защото са минали повече от 3 часа от излитането му от Бразилия.
Мълниите най-често възникват в купесто-дъждовните облаци, но могат да се образуват и от торнадо, вулканични изригвания и пясъчни бури.Също ако един облак зареден с положителен заряд се доближи до облак зареден с отрицателен заряд се получава мълнията. За възникване на мълния е необходимо в относително малък обем от облака да се образува електрическо поле с интензитет достатъчен за образуване на електрически разряд (~ 1 МВ/м), а в значителна част от облака да се образува поле със среден интензитет, достатъчен за поддържане на започналия разряд (~ 0,1-0,2 МВ/м).
Според височината облаците се разделят на 3 етажа: Високи облаци — над 6000 м , Средни облаци — между 2000 и 6000 м , Ниски облаци — под 2000 м. Към тях се отнасят и купестите облаци, с голяма вертикална мощност, които в основата си се намират под 2000 м, а горният им слой може да бъде над 2000 м. Е, след, като самолета се е намирал на 10 000 метра, а светкавиците се образуват в местата около 2000 метра,а съществуването на облаци престава до 6 000 метра, от къде се появи тази светкавица за да порази френският самолет. Аз предлагам от космоса или от нейде изкуствено създадена защото естествено няма как да се получи.
Според съобщение на бразилските ВВС от машината са получени съобщения за срив на електрическата система и загуба на налягането в корпуса. След това събитията са се разиграли толкова бързо, че екипажът не е имал време дори да изпрати предупреждения за тревога. Ако последното е вярно, то най-вероятно машината се е разпаднала във въздуха и няма никакъв шанс за хората на борда й. За да се случи всичко това най- вероятният сценарии е взрив на борда и тогава би могло да се случи всичко това. Можем само да гадаем как се е получил този взрив и защо се крие от медиите истината и се предлага толкова плитка хипотеза за удар на мълния. Не е необходимо човек да е специалист за да си зададе тези въпроси.
Ползвал съм "Уйкипедия" и изказванията на Владимир Герасимов- руски авио- експерт!