сряда, 24 юни 2009 г.

Еволюцията невъзможна 10

Естествен подбор ?


Какъв е бил източника на биологическа информация в ДНК ? По определение естественият отбор не би могъл да действа преди съществуването на първата жива клетка защото той може да въздейства само на организми, който са в състояние да се размножават ( клетки, който са снабдени с ДНК и могат да предават техните генетични промени в бъдещите им поколения ?! ) Без ДНК не може да има възпроизвеждане ! Но без възпроизвеждане не може да има естествен подбор ! Не може да се използва естественият подбор за да се обясни произхода на ДНК без да се приеме, че предварително е съществувало самото нещо чиято поява се опитваме да обясним ! Не съществува и най- малкият вероятност за появяване дори и на най- простата клетка по пътя на химическата еволюция .
В сърцето на клетката има надлежно нагънати вериги от ДНК , който представляват складове за инструкциите необходими за изграждането на всеки протеин в даден организъм. По време на процеса известен ни , като " транскрипация" една молекулярна машина първо разгъва участък от ДНК спиралата за да направи достъпни генетичните инструкции, който са необходими за изграждането на някоя специфична протеинова молекула. После друга машина копира тази инструкция за да оформи една молекула известна като "транспортна РНК " ! Когато "транскрипцията " е приключила, веригата на РНК пренася генетичната информация през системата на " ядрените пори", която представлява вратата, контролираща трафика навътре и на вън от ядрото на клетката. Веригата на транспортната РНК бива насочена към една "молекулярна фабрика" състояща се от две части. Едната рибозом, и след като се прикрепи здраво започва процеса на превеждане . Вътре в рибозома има молекулярна асемблираща линия, която изгражда верига от аминокиселини, които са подредени в специфична последователност. Тези аминокиселини се транспортират до тук от други части на клетката и след това биват свързани една с друга във вериги . Последователността в , която са подредени определя типа на протеина, който се произвежда. Когато веригата бъде завършена тя бива предвижвана от рибозома до един механизъм с формата на варел, който спомага за това тя да бъде нагъната в точната форма, която е от решаващо значение за нейната функция. След, като веригата бъде нагъната във вид на протеин, тя бива освободена и насочена към друга молекулярна машина , към точното място, където тя е необходима ! На такова микро ниво откриваме такъв прецизно направен апарат?! Според вас този перфектен алгоритъм и невероятна организация случайно ли се е пръкнала от нищото ? Просто да се чудиш и маеш от функциите, който са давани на материята. Изводът е само един. Материята е разумна, въпроса е кое точно мисли в молекулата или атома ? И как така започна да мисли и да създава разумни и полезни ходове за да достигне негово величество...човека.

Нека си послужа с перефраза на класическия пример за часовника и часовникаря.

Някакъв сръчен майстор е изобретил първия (джобен) часовник, но като се е разхождал в гората го е изгубил. Вие намирате този красив, изработен от мед предмет, отваряте го и разглеждате различните му части. Накрая разбирате, че всичките му механизми са нагласени така, че той да отчита с много голяма точност времето. Тогава решавате да покажете находката си на ваш познат професор, за да ви обясни как може да се е появила. Заварвате го в кабинета му да разговаря със свой колега. След дълги размишления, той започва обяснението си така: "Вие сте открили това нещо в природата, следователно тя го е създала. Този предмет е възникнал като продукт на една продължителна и сложна еволюция на медта". ο теорията започва – "В началото Земята се е формирала като планета в гигантски газово-прахов облак, който се е уплътнявал ... и е била нагорещена до хиляди градуси. При бавното й изстиване медта се е отделила от другите вещества като чист метал, поради различните им точки на втвърдяване ... При особен вид кристализация на медните атоми са се образували различни пружинки, колелца, зъбчатки, винтчета, циферблати и стрелки. Първичната материя е била пълна с тях... ( сега няма и следа от тях ) По сложен начин те са се групирали в часовников механизъм и постепенно в резултат на нещо като "естествен отбор" по-прецизните са оставали да съществуват, докато се е получил този вид, който съвсем точно определя времето".
“Но възможността да се образува случайно този предмет в природата е пренебрежимо малка – възразява другият професор. – Защо да не допуснем тогава, че той е бил измайсторен от разумен създател?”
Какво се получава на практика? Ако критерият за научност е да се намерят естествени причини за произхода на всичко, тогава първото обяснение е научно, но не е вярно. Второто е вярно, но не е научно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар