събота, 9 май 2009 г.

" Еволюцията невъзможна 6"


Защо да не поразсъзсъждаваме и по другия начин? Повечето хора приемат това, което им се представя от учените като съвършено вярно. Те дори не се притесняват от това, че този учен може да притежава различни философски или идеологически предразсъдъци. Всъщност една част от учените представят на обществото своите собствени предразсъдъци и философски виждания под маската на наука. Например, въпреки че със собствените си очи виждат, че случайността не създава нищо друго освен бъркотия и неуредици, те продължават да твърдят, че изключителният ред, замисъл и устройство, присъщи както на вселената, така и на живите организми, са се появили в резултат на случайностите.
Така например един биолог лесно схваща, че в една протеинова молекула, която е основата на живота, е налице невероятна подредба и че не съществува никаква вероятност тази подредба да се образува посредством случайности, въпреки това той твърди, че този протеин се е появил по време на примитивните земни условия преди милиони години. Той не спира дотук ; без ни най- малко колебание твърди още, че не само един, а милиони протеини са се образували в резултат на случайностите и после, съединявайки се с изключителна подреденост и хармония, формират първата жива клетка.
Ако същият този учен, докато върви в една пуста местност, се натъкне на три тухли, подредени една върху друга, никога няма да предположи, че са се появили случайно и после отново случайно са се подредили една върху друга. Дори би се усъмнил в умствените възможности на този, който би твърдял това.


Как тогава би било възможно тези хора, които могат да определят обикновените неща като разумни, да възприемат едно толкова нелогично становище, когато стане въпрос да помислят за съществуванието си? Разбира се, не би било възможно да се каже, че тези становища са в името на науката, тъй като според нея, ако едно обстоятелство има две равно възможни алтернативи, то трябва да се помисли и върху всяка една от двете. И ако една от двете вероятности е по-малка, например ако бъде 1 процент, то тогава разумното и научно нещо, което трябва да се направи, е да зачетем като вярна другата алтернатива, която е 99 процента.
Съществуват два възгледа относно това как са се появили живите организми на земята. Първият е, че всички живи организми, със своята настояща комплексна структура, са създадени незнайно как и от кого? А вторият е, че животът е възникнал в резултат на несъзнателни, случайни съвпадения ??? Според хипотезата за само създаването и само усъвършенстването ( ех що нямах такъв самоусъвършенстващ се електромер в къщи?) Когато се обърнем към научните данни, като например тези от молекулярната биология, ние може да видим, че не съществува каквато и да била вероятност една жива клетка или дори един от милионите протеини, които са в нея, да се създадат случайно.
Материалистическата философия защитава тезата, че материята е съществувала в продължение на цяла една вечност и че не съществува нищо друго освен нея. Основата на материализма е еволюционната хипотеза на Дарвин!? През последните четири десетилетия съвременната биохимия е разкрила тайните на клетката. Необходими са били десетки хиляди учени, които да посветят най-добрите години от своя живот на отегчителна работа в лабораториите. Резултатът на тези натрупващи се усилия за изследване на клетката – изследване на живота на молекулярно ниво – е : “дизайн”!

Няма коментари:

Публикуване на коментар