четвъртък, 14 май 2009 г.

„ Еволюцията невъзможна 8 ”


„Еволюцията невъзможна 8”

Rockbul 14.05.2009

Самоорганизираща се материя ???

Започвайки от Теорията за хаоса, Prigogine ( белгийски учен авторитет) представя няколко хипотези, в които редът се формира от хаоса (безредието). Той твърди, че някои отворени системи могат да постигнат намаляване на ентропията благодарение на притока на външна енергия и че идващият отвън ” ред “ е доказателство, че “материята може да се самоорганизира ”. След такова твърдение понятието “само организиране на материята” става доста популярно сред еволюционистите и материалистите. Измамата е в преднамереното объркване на двете напълно различни понятия : “само организиране” и “само подреждане”. Представете си морски бряг. Когато вълна залее брега, може да ни се стори, че има “подреждане” сред камъните. Водата ще повдигне равни количества от онези, които имат еднаква тежест. Когато вълната се оттегли назад, камъните е възможно да са се подредили от най-малките към най-големите по посока на морето. Това е процес на само подреждане: морският бряг е отворена система и притокът на енергия (вълната) може да предизвика “подреждане”. Но забележете, че същият процес не може да построи къща с тоалетна и биде в него, колкото и билиони опита да направи вълната и да премята камъни и пясък. Ако видим къща дори и на един етаж покрай морето, сме сигурни, че тя е направена от някого. Разликата между къщата и “подредените” камъни е, че къщата притежава единствена по рода си комплексност, докато вторият пример включва единствено повтарящ се ред. Това е подобно на лаптопа ,да печатиш хиляди пъти “а2а2а2а2а2а2а2а2а2а2а2а2а2а2а2а2а2а2” – защото един предмет (приток на енергия) е поставен върху клавиша на буквата “а и цифрата 2”. Разбира се, една такава повтаряща се поредица от буквата “ а и 2 ” не включва никаква информация и следователно никаква комплексност. Трябва ни истински разум, за да имате комплексна последователност на букви, които съдържат информация. Същото нещо се случва, когато в прашна стая духне вятър. Преди това нахлуване прахта може би е била разпръсната на всякъде. Когато вятърът духне ( външната енергия) вътре обаче, прахта може да бъде събрана в ъгъла на стаята. Ето това е “само подреждане”. Но прахта никога не може да се самоорганизира и да създаде човешки образ върху пода на стаята. Тези примери са доста близки до сценария за “само организацията” на еволюционистите. Те твърдят, че материята има тенденция да се самоорганизира и се опитват да объркат двете понятия. Самият Prigogine дава примери за само подреждане на молекули в резултат на приток на енергия. Американските учени Thaxton, Bradley и Olsen в своята книга, озаглавена “Мистериите на произхода на живота” (The Mystery of Life's Origin), обясняват този факт така: „ ….Във всяко обстоятелство случайното движение на молекулите в една течност бива спонтанно заменено от поведение, насочено към голям порядък. Prigogine, Eigen и останалите предположили, че подобен вид само организация би могла да бъде съществена в органичната химия и би могла да бъде потенциално обяснение за високо комплексните макро молекули, значими за живите системи. Правилността или подредеността не могат да служат за съхраняване на голямото количество информация, от която живите системи се нуждаят. По-скоро е необходима една много несиметрична, но специфична структура, отколкото подредена такава. Това е сериозен недостатък на предложената аналогия. Няма явна връзка между същността на спонтанното подреждане, което се появява в резултат на енергиен приток чрез тези системи, и задачата, изискваща изграждането на периодична информация – интензивни макро молекули , като ДНК и протеините. Всъщност самият Prigogine може би е приел, че аргументите му нямат значение за произхода на живота, защото казва: “Проблемът на биологичното подреждане включва прехода от молекулярна активност до супер молекулярно подреждане на клетката. Този проблем е доста сложен, за да бъде разрешен.”
Защо тогава еволюционистите все още се мъчат да вярват в ненаучни сценарии като “само организацията на материята”? Защо отхвърлят очевидния разум в живите системи? Отговорът е, че те имат догматична вяра в материализма и вярват, че материята притежава някаква тайнствена сила, с която създава живота.
Професорът по химия от Нюйоркския университет и експерт по ДНК Robert Shapiro обяснява тази вяра на еволюционистите и материалистическата догма, лежаща в основата u, така: “Следователно е необходим друг еволюционен принцип, който да ни преведе през бездната между смесиците от прости естествени химикали и първoтo ефективно копие. Такъв принцип още не е обяснен или демонстриран, но той е предвиден и му се дават имена като химична еволюция или само организация на материята. Според руснака Ал. Опарин във философията на диалектическия материализъм съществуванието на принципа е прието за даденост, какъвто е и произходът на живота.” Цялата тази ситуация ясно показва, че еволюцията е догма, която е против емпиричната наука и това, че произходът на живите същества трябва да бъде обяснен по друг, но не и еволюционен начин . Науката доказва непрекъснато, че еволюцията е невъзможна , що се отнася до термодинамиката, и съществуванието на живота!

Няма коментари:

Публикуване на коментар