понеделник, 27 април 2009 г.

" Еволюцията невъзможна 2 "


Rockbul 25.04.2009

С поредица от материали без да претендирам за изчерпателност ще се опитам да повдигна завесата на заблуждението и несъстоятелността на една хипотеза съществуваща почти 140 години ! Все още нямам изградена хипотеза за създаването на живота във Вселената ( на Земята по всяка вероятност е донесен от Космоса), но определено Дарвинистката куца, скърца и издиша почти на всяка крачка и е тъпо хората да бъдат лъгани и да продължават да ги заблуждават. Ще разчитам и на вашето участие дори и оборване на тезите!

Ако случайното формиране дори на един протеин е невъзможно, то милиарди пъти по-невъзможно е един милион от тези протеини да се съединят случайно, по точно определен начин, и да образуват една цяла човешка клетка. Нещо повече, клетката не е изградена само от протеинова маса. Наред с протеините клетката съдържа и нуклеинови киселини, карбохидрати, липиди, витамини и много други химични вещества като електролитите, подредени в строго определени пропорции. Всеки от тях изпълнява функцията на градивен блок или помощна молекула в различните органели.

Robert Shapiro, професор по химия в Нюйоркския университет и експерт по ДНК, изчислил вероятността за случайното образуване на 2000 вида протеини, намиращи се в една обикновена бактерия. ( В човешката клетка има приблизително 200 000 вида протеини. ) Числото, което било открито, е 1 на 1040000. (Това е едно невероятно число, получено при поставянето на 40,000 нули след 1.)

Професорът по приложна математика и астрономия в университетския колеж (Cardiff, Wales) Chandra Wickramasinghe прави следния коментар: “Вероятността за несъзнателно възникване на живота от неживата природа е единица с 40 000 нули след нея... Тя е достатъчно голяма, за да погребе Дарвин и цялата му еволюционна теория. Не е имало никакъв праисторическа субстрат нито на тази планета, нито на която и да било друга и ако възникването на живота не е произволно, то тогава то би трябвало да е плод на целенасочен разум.”

Ще дам още малко инфо за да може еволюционната каша да се забърка максимално.
За да се появи една протеинова молекула, намираща се в живите организми, не е достатъчно само точните аминокиселини да се подредят в точния ред. Освен това всяка една от 20те различни вида аминокиселини, разположени в структурата на протеините, трябва да бъде “ляво изомерна”. От химична гледна точка съществуват два вида аминокиселини “ляво изомерни” и “дясно изомерни”. Разликата между тях е огледалната симетрия между техните триизмерни структури, което е подобно на разликата между лявата и дясната ръка на човек. Аминокиселините и от двете групи спокойно могат да се свързват помежду си. Но от извършените проучвания е разкрит интересен факт: протеините във всички живи организми, като се започне от най-просто устроените, та се стигне до най-съвършените, са изградени единствено от ляво изомерни аминокиселини. Ако дори само една дясно изомерна аминокиселина се прикачи към структурата на протеина, той става безполезен. Доста интересно е, че при някои експерименти бактериите, на които се подават дясно изомерни аминокиселини, незабавно ги разграждат, а в някои случаи от тези разградени частици образуват ляво изомерни аминокиселини, които самите те да могат да използват.
Нека за момент предположим, че животът се е зародил случайно, както твърдят еволюционистите. В този случай дясно- и ляво изомерните аминокиселини, които също са създадени случайно, би трябвало да бъдат в равни количества в природата. Следователно всички живи същества в структурата си трябва да имат както дясно-, така и ляво изомерни аминокиселини, защото от химична гледна точка и двата вида аминокиселини могат да се комбинират помежду си. В действителност обаче протеините в живите организми са съставени единствено от ляво изомерни аминокиселини. Въпросът ми е как протеините от всички аминокиселини могат да избират единствено ляво изомерните и как нито една дясно изомерна не се е смесила тях ?
Нещо повече, тази характеристика на протеините увеличава объркването на “случайната” безизходица на еволюцията. За да може да бъде произведен един “съдържателен” протеин, няма да е достатъчно аминокиселините да са в точно определен брой, в съвършен ред и свързани съобразно триизмерната им структура. Наред с това всички тези аминокиселини трябва да бъдат избрани измежду ляво изомерните и между тях да няма нито една дясно изомерна аминокиселина. Също така не съществува нито един механизъм на естествен отбор, който да разпознава, че към реда е прибавена дясно изомерна аминокиселина и който да осъзнае, че тя е неправилна и следователно трябва да бъде отстранена от веригата. Тази ситуация още веднъж елиминира термина “случайност”.

В научната енциклопедия Британика, която е страстен защитник на еволюцията, пише следното: “...Аминокиселините на всички живи организми на Земята и структурни единици на сложните полимери като протеините имат една и съща ляво изомерна асиметрия. Това, от една страна, е все едно милиони пъти да хвърляш една монета и винаги да се пада тура. Абсолютно неразбираемо е как молекулите са станали ляво - и дясно изомерни. Този избор неизвестно как е свързан с източника на живот на Земята.” Ако след като една монета, бъде хвърляна милиони пъти и винаги се пада тура, дали е по-логично да обясним това със случайността, или да приемем, че някой умишлено се е намесил при хвърлянето?

Една ситуация, подобна на ляво изомерията на аминокиселините, съществува също и при нуклеидите, най-малките частици на ДНК и РНК. Обратно на съдържащите се в живите организми аминокиселини, тук се избират само дясно изомерните форми на нуклеидите. Това е още една ситуация, която не може да бъде обяснена със случайността.

В заключение трябва да кажем, че чрез вероятностите, които разгледахме по-рано, показват, че източникът на живота не може да бъде обяснен със случайности. Ако се опитаме да изчислим вероятността един средно голям протеин, съставен от 400 аминокиселини, да бъде избран единствено от ляво изомерните аминокиселини, то ние ще получим вероятност 1 на 2400, което е 10120. За да добиете ясна представа за това астрономическо число, нека го сравним с общия брой на електроните във вселената, а той е 1079. Вероятността тези аминокиселини да създадат необходимия ред и функционална форма ще даде много по-големи числа. Ако съберем тези вероятности и разширим предмета до формиране на по-голям брой и вид протеини, изчисленията ще приемат немислими размери.

Утре живот и здраве „ Еволюцията невъзможна 3 ” стига да не ми свърши питието. И тук съм ползвал материали на г-н Яхя.

Няма коментари:

Публикуване на коментар