вторник, 14 април 2009 г.

Деликатният баланс във вселената


Деликатният баланс във Вселената

От скоростта на разширяване на Вселената до разположението на Земята в галактиката Млечен път, от вида на светлината, която отделя Слънцето, до нивото на вискозност на водата, от разстоянието на Луната от Земята до пропорциите на газовете в атмосферата и безбройните фактори, които не съм споменал тук, са регулирани в идеалните за човешкия живот количества до такава степен, че най-малкото изменение дори само в един от тези безбройни фактори би означавало прекъсване на всички форми на живот във Вселената.
И наистина, всеки един от необходимите условия, за да може човек да съществува във Вселената и да продължава живота си, са в качеството на "чудеса". Съединяването на милионите необходими условия пък формира една безкрайна “верига от чудеса".

Скоростта на разширяване на Вселената притежава една изключително критическа за образуването на настоящата й структура стойност. Ако скоростта на разширяване беше малко по-бавна, то цялата Вселена още преди Слънчевата система да се подреди по подходящият начин отново щеше да рухне. Ако Вселената се разширяваше малко по-бързо, то материята нямаше да може повече да образува нито галактиките, нито звездите и щеше да се разпръсне и изчезне в пространството. И двата случая означават невъзможност от съществуването на нас и всичко живо. Но нито едно от тези неща не е настъпило и благодарение на изключително деликатната стойност на скоростта на разширяване е възникнала сега съществуващата Вселена. Добре, но колко чувствителна е тази стойност?
Известният професор по математика и физика Пол Дейвис от австралийския университет Аделаида е извършил дълги изчисления, за да даде отговор на този въпрос и е достигнал до едно невероятно заключение. Според Дейвис ако скоростта на разширяването станало след Голямата експлозия, чрез която е възникнала Вселената, се различаваше с един на един квинтилион (1/1018) , то нямаше да има Вселена . В числено изображение цифрата един на един квинтилион ще изглежда така:
"0,000000000000000001".
С една дума, дори изменение с една такава астрономическо малка величина означава Вселената да не може да съществува. Поради тази причина Голямата експлозия (Big Bang) не е произволна експлозия, а е изключително добре изчислено и подредено от всяка една гледна точка явление.
Както знаем планетата Земя е част от Слънчевата система. Слънчевата система пък е едно място, в което има безупречен план и съвършено равновесие.
Разпръснатостта на небесните тела в космоса и огромните разстояния между тях са задължителни, за да може да има живот на Земята. Небесните тела и разстоянията помежду им са подредени в хармония с множеството космически сили така, че да подпомагат живота на Земята. Тези разстояния влияят пряко на орбитите на планетите, а също така и на самото си съществуване.
Когато вземем предвид всички физически променливи на една такава даваща ни възможност за живот Вселена каква е вероятността тя да е възникнала случайно?
Според видният aнглийски математик проф. Роджър Пенроуз тази вероятност е следната: 1 на 1010123! Трудно е дори да си представим какво означава това число. В математиката числото 1010123 се образува като до числото 1 бъдат поставени 10123 нули . (Това е едно число, което е по-голямо дори от общия брой на атомите във Вселената, който е 1078, това е едно изключително астрономическо число.) В математиката вероятност, по-малка от 1 на 1050, статистически е прието да се смята за нулева вероятност на изпълнение. Числото, за което говорим обаче, е на степен трилион пъти трилион пъти трилион много по-голямо от 1 на 1050. С една дума, тази цифра ни показва, че обясняването на Вселената посредством случайности е напълно невъзможно. Това, че Вселената, в която живеем, е възникнала в най-съвършената си форма е благодарение на някакви физични закони създадени изначално. Без съмнение, това, че живеем в една такава безупречна Вселена не може да е резултат на формираният от пълните случайности или решенията взети от несъзнателните атоми ред. Въпроса ми е от къде идват тези първоначални знания и информация за да се случи това , което е реалност?

Няма коментари:

Публикуване на коментар