вторник, 28 април 2009 г.

" Еволюцията невъзможна 4 "
28.04.2009 Rockbul

С поредица от материали без да претендирам за изчерпателност ще се опитам да повдигна завесата на заблуждението и несъстоятелността на една хипотеза съществуваща почти 140 години ! Все още нямам изградена хипотеза за създаването на живота във Вселената ( на Земята по всяка вероятност е донесен от Космоса), но определено Дарвинистката куца, скърца и издиша почти на всяка крачка и е тъпо хората да бъдат лъгани и да продължават да ги заблуждават. Ще разчитам и на вашето участие дори и оборване на тезите!

За атомите и таланта им да съществуват и работят безотказно?!

Понеже в много от споровете с моите опоненти, а и мой приятели са ми задавали въпроса, а химичните елементи от, които е създадена живата материя нали не са живи? Как тогава създават живот ? Ще се опитам да дам някакъв смислен отговор ( моето разбиране естествено ) с който се отклоняваме малко от темата, но той ще ни помогне в основните разсъждения за възможна или не е еволюцията ( по представата на Дарвин и неговите последователи разбира се ) !

Осъзнаването и подреждането на химичните елементи в строга последователна и научно обяснима подредба от Менделеев показва разум и логична подреденост на елементите в първоначалният им вид и нормалното осъзнаване на Вселената от какъвто и да е вид съзнание. Най- важният елемент за живият организъм на Земята е Въглерода, който успява да създаде своите поли молекули и с това си проявление да ни мъчат и тормозят в училище с изучаването на органичната химия ! Въглерод „ C ” , който забележете метафизичната ми забежка е изграден от 6 електрона, 6 протона и 6 неутрона и има пореден номер в Менделеевата таблица 6 ! 666 е числото от което е създадена органичната клетка . Аз не вярвам естествено на такива спекулации, но го давам, като пример от къде е дошла легендата за дяволското число. Сега по- сериозно!

Електроните, които се въртят безспирно около ядрото с невероятната скорост от 1.000 км /сек, никога не се сблъскват помежду си. Това, че електроните, които по нищо не се различават един от друг следват различни орбити ( електронни облаци) , е изключително поразително . Въпреки че е толкова малък, атомът притежава система, която е толкова безупречна, уникална и комплексна, че спокойно може да бъде сравнена с тази на Вселената. Всеки атом се състои от едно ядро и електрони, които се въртят в псевдо орбити от електронни облаци.

Електроните са малки частици, които са почти две хилядни от размера на неутроните и протоните. Един атом съдържа равен брой електрони и протони, и всеки електрон има отрицателен (-) заряд равен на положителният (+) заряд, носен от всеки един от протоните. Общият положителен (+) заряд в ядрото и общият отрицателен (-) заряд на електроните взаимно се балансират и атомът става неутрален. Частиците с един и същи електрически заряд се отблъскват, а тези със срещуположен се привличат.

Първо, при нормални условия електроните, всеки един от които е отрицателно зареден, би трябвало да следват този закон и да се отблъскват помежду си, както и да се разпръснат надалеч от ядрото. Това обаче не се случва . Ако електроните се разпръснат от ядрото, то тогава Вселената щеше да се състои от безполезни протони , неутрони и електрони, които блуждаят в празното пространство. Второ , в съгласие със закона положително зареденото ядро би трябвало да привлича отрицателно заредените електрони и те щяха да се залепят за него. В такъв случаи ядрото щеше да привлече всички електрони и атомът щеше да избухне на вътре .

Нито едно от тези неща обаче не се случва . Гореспоменатата скорост на необикновеното движение на електроните (1,000 км / сек), силата на отблъскване, която упражняват един на друг, и силата на привличане, която ядрото упражнява над електроните, са основани на едни толкова точни стойности, че тези противоречащи си три фактора съвършено се балансират помежду си . В резултат на това , тази величествена система в атома работи без да се разпадне . Дори и само една от тези сили, въздействащи върху атома, да стане малко по-голяма или по-малка отколкото трябва да бъде, то атомът никога нямаше да съществува .

Освен тези фактори, ако ядрените сили, свързващи протоните и неутроните на ядрото един с друг, не съществуваха, то протоните, които имат еднакъв заряд, нямаше дори да могат да се доближат един до друг, пък камо ли да се съединят помежду си в атома. По същият начин неутроните никога нямаше да могат да се прикрепят към ядрото. В резултат на това нямаше да има никакво ядро, а от там и никакъв атом.

Всички тези деликатни изчисления са показател, че дори един-единствен атом не е безцелен, а действа под безусловния контрол на...?!. В противен случаи щеше да бъде неизбежен края на Вселената, в която живеем, още преди да е настъпило началото й. Този процес още в самото начало щеше да започне да тече в обратен ред и Вселената нямаше да може да се формира.

Защо официалната наука не си задава въпроса за произхода на електрона

Ще посоча един по- образен пример: Нека си представим, че една група учени прави експедиция до Витоша. По време на експедицията те откриват една пещера, която не е била известна от по-рано. И нека точно по средата на тази пещера да има един странен предмет, който да виси във въздуха : Едно странно тяло по средата, на което има образувано от съединяването на малки метални сфери „ядро” и малки метални топчета, които се въртят около това ядро в определена орбита със скорост от 1000 км/ч. ... Ако нещо такова беше открито несъмнено щеше да се превърне в най-голямото откритие в историята на света. Целият свят щеше с любопитство да обсъжда как това странно тяло се е образувало, как така известен брой предмети са се съединили по този начин, как така металните топчета, които се въртят по орбитата, са се наредили така. Тема на най-сериозните научни статии щяха да станат въпроси като какво е горивото и от къде се взима за това движение, което е продължило в продължение на милиарди години без да спре, или как така е станало, че с течение на времето не е спряло. Всеки щеше да се интересува от това кой е сътворил това тяло и защо го е поставил в тази пещера. Някой от вас да си е задавал такъв въпрос или е по- лесно да кажем ...ами тя материята сами си ги прави тези неща! Ако нещо прави друго нещо с някаква цел за осъществяване и реализирането му то на това му се казва съзнание според мен. Няма как нещо, което няма съзнание да създава и твори. Ако имате друга логика споделете? Поздрав!

Няма коментари:

Публикуване на коментар