събота, 18 април 2009 г.

Възможните истини за съществуване на БОГ?


Какви са възможните истини за съществуване на БОГ? ( Продължение от поредицата за „възможните истини ” ? )
Angel Anthony - Rockbul
Идеята за влагането на интелигентен дизайн в създаването на Вселената , живота, разума и съзнанието не е от вчера и не бих казал, че е безсмислена религиозна теза. Айнщайн: ” Със сигурност може да се каже, че убеждението- което е сродно на религиозно чувство- за рационалността на света или най- малкото за възможността да бъде схванат само чрез разума, стои в основата на всяко що годе развито научно изследване. Това убеждение представлява моето схващане за БОГ ! Така се е измъкнал от директният въпрос отправен към него за съществуването на Бог.
Да започнем по същество. Когато погледнете едно детенце и си зададете въпроса може ли това съвършенство да се е създало благодарение на случайността и случайните „тъпотии” ( мутации) на еволюцията, която без да има съзнателен орган винаги насочва действията в правилна и оцеляваща посока и от нещото създава ДНК носеща заедно със създаването си и информатиката( програмата) за това как ще се репликира ( размножава) и ще създаде живот. Май трябва човек да не е на ясно с логиката за да приеме такъв сценарии! Създава се ДНК...чудесно, но няма как да се е само програмирала сама след , като се е създала. Някой или нещо е трябвало преди това да я програмира за да знае тя какво да прави и как д а започне делението си, т.е. създаването на жив организъм. Иначе първото и случайно появяване на ДНК без необходимото знание и информация, какво трябва да направи за да се размножи ще я подложи на моментално унищожение. Случайността няма как да е създаде живота? Това научниците трябва да признаят и колкото да ми обясняват, че нещата не са доказани поради научно не знание няма да им повярвам. Зад това оправдание трябва да чакаме още колко...? 100, 2000, 1 милион години науката да ни обясни как се е създала ДНК и живота. На мене не ми се чака толкова време за да си го измучат от пръстите, мисля, че е лишено от здравомислие. Такава невероятна сложност и комплектност във Вселената естествено търсят своята причина и тя не е „мутации” и случайност. Явно „Нещо ”трябва да носи отговорност за тази рационалност и осъзната от нас хората хармония в целият наблюдаем около нас Всемир.
Нека приемем хипотезата, че зад всичко в Космоса седи една ( защо не екип) извънредно мъдра и знаеща комплектност - БОГ, по чиито план се е създала Вселената и ние в частност. Въпроса за това, а къде е е бил Бог преди да създаде Вселената е безсмислен. Той няма как да съществува във Вселената, защото създавайки я би трябвало да създаде и себе си, а как може да създаде Вселената след , като той не съществува все още и се само създава. Лишено от логика твърдение разбира се! Ако има някакво рационално зрънце в тази идея, то тя е, че БОГ просто не е от тази Вселена, а извън нея за да може да я сътвори. Друга възможност няма. Ако след „Големият взрив „ се създават едновременно Вселената, времето и пространството без някаква отчетена от науката причина то не ни остава нищо друго освен да търсим „Създателя”? И понеже науката се противи много силно на всякакви различни идеи от учебника за 9 клас ще трябва да „дедуцираме”. Веднага се набива на очи и следствието, че БОГ е и извън времето, защото той го е се създал заедно с пространството и материята! Ами ако БОГ е извън времето, а ние сме във времето, как той ще може да се намесва в нашите дела и да ни помага например? Бог абсолютен ли е? Бог неизменим ли е? Бог независим ли е? Няколко въпроса на които можем да се опитаме да дадем някакви логични обяснения. Ако БОГ беше извън времето, той щеше да бъде всемогъщ, но няма да може да ни помага защото нашите действия се разполагат във времето. Щом като БОГ надхвърля времето, то той вече знае бъдещето. Тогава защо ще се безпокои за прогреса на човечеството в борбата срещу злото, щом като знае предварително всичко? Или Бог е неизменен и в такъв случай не може да сътворява или е във времето и тогава не е неизменен, но в кое време? Явно не в нашето? Не се опитвам да ви объркам, аз също толкова съм объркан , но моята логика подсказва такова развитие на идеята... За да стъпя на Земата ще се опитам да напрявя някакъв паралел между БОГ и физичните закони, а те по странен начин напомнят свойствата предписвани на БОГ? Те са универсални и се прилагат на всякъде във времето и пространството - от нашата малка планета до огромните галактики във Вселената. Те са абсолютни, тъй като не зависят от онези които ги откриват ( Българи, Виетнамци, Американци или Шопи). Те са извън времето: макар, че описват света във времето. Законите са всемогъщи, тъй като се прилагат към всичко и на всякъде. И най- накрая те са всезнаещи, тъй като въздействат върху материалните обекти, без да е необходимо тези обекти да ги информират за своето специфично състояние: т.е. предварително знаят всичко. Логично е да достигнем до извода, че науката и идеята за БОГ – създател просто се покриват с няколко различни термини.
В миналата тема създадох един термин...:”Секирата на Матрьошката”?! Кога трябва да спрем да отваряме следващата и следващата Матрьошка и да кажем от тук започна създанието! Тук БОГ каза ...да бъде! Ще се радвам да дискутираме по тези теми стига да не ви изглеждат достатъчно глупави, досадни и елементарни. До тогава отивате в YouTube. Пишете Rockbul и виждате няколко клипчета на много стари мои песни .... и се забавлявате.
„Нека силата бъде с вас!”

Няма коментари:

Публикуване на коментар