понеделник, 27 април 2009 г.

„ Еволюцията невъзможна 3 ”


„ Еволюцията невъзможна 3 ”

Rockbul 25. 04.2009

Съществува ли в природата механизъм „ Проби и Грешки”? За която твърди Дарвин и неговите последователи!
Вероятностите, които изчислихме в предишните серии на „Еволюцията невъзможна”, ни показаха, че е невъзможно случайното образуване на протеини. Но съществува една много по-важна и объркваща страна: в действителност в естествените условия тези вероятности дори не могат да започнат някакъв пробен период, защото в природата не съществува механизъм, който по пътя на пробите и грешките да се опитва да произведе протеини.

Примерите от предният пост ( "Еволюцията невъзможна 2") за вероятността, за формирането на една протеинова молекула, съставена от 500 аминокиселини, са в сила единствено за идеалната среда “проби и грешки”, която не съществува в реалния свят. Т.е. вероятността да получим един полезен протеин е 1 на 10.950 единствено ако предположим, че съществува въображаем механизъм, в който невидима ръка свързва произволно 500 аминокиселини, след това, виждайки, че са свързани погрешно, ги разделя една по една и за втори път ги подрежда, но в различен от предишния ред, и т.н. При всеки опит аминокиселините трябва да бъдат отделяни една по една и после отново да бъдат подреждани в нов ред. Освен това при всяка проба след прибавянето на 500-те аминокиселини синтезът трябва да бъде спиран и да бъде предотвратявано присъединяването дори на една допълнителна аминокиселина. След това опитът трябва да бъде спрян, за да се види дали протеинът вече се е формирал, ако ли не, то всичко трябва да бъде разложено и да се пробва друга последователност. Наред с това при всеки един опит не трябва да бъде допуснато смесването на абсолютно никакво чуждо химично вещество. Задължително е веригите, образувани по време на опита, да не бъдат разкъсвани, докато не достигнат 500-те си връзки. Т.е. вероятностите, за които споменахме в началото, могат да се реализират единствено в контролирана среда, където има съзнателен механизъм, управляващ началото, края и всеки стадий на процеса, и където единствено “ избирането на аминокиселините ” е оставено на случайността. Без съмнение обаче в природните условия такъв механизъм не може да съществува. Поради тази причина образуването дори на един протеин в природни условия е логически и технически невъзможно, имайки предвид “вероятностната” страна на въпроса. Всъщност да говорим за вероятности при една такава ситуация е доста не научно.

Чао до утре!

Няма коментари:

Публикуване на коментар